• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • PROBĚHLÉ AKCE
  • Paracetamol – FK/FD experimentální a klinické studie v roce 2019

Paracetamol – FK/FD experimentální a klinické studie v roce 2019

POZVÁNKA


Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN a pracovní skupina CzechPharmNet pořádají mezioborový workshop


“Paracetamol – FK/FD experimentální a klinické studie v roce 2019”

(Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2019 při 1. LF UK)


který se bude konat v termínu 26. 11. 2019 v 10:00 – 12:00 h na Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.

Přednášet budou:

- Prof. Karel Allegaert z Univerzity v Leuvenu v Belgii a Erasmus MC Rotterdam v Holandsku

- RNDr. Ivo Juránek, DrSc (Bratislava)

- MUDr. Pokorná Pavla, PhD (Praha)

- Prof Dick Tibboel a Erasmus MC Rotterdam v Holandsku

Program kurzu:

Úvodní slovo Prof. MUDr. O. Slanař PhD


1. Prof. Karel Allegaert: Perinatal use of paracetamol (Erasmus MC Rotterdam, the Netherlands KU Leuven, Belgium) 30 min


2. RNDr. Ivo Juránek, DrSc. Experimental PK/PD drug model under HT (ÚEFT CEM SAV, Bratislava) 30 min


3. Pavla Pokorná, MD, PhD: Paracetamol PK/PD clinical study in neonates treated with therapeutic hypothermia 30 min


Účast na kurzu je zdarma pro registrované účastníky. Kurz bude veden v angličtině. Počet míst je omezen, prosíme o registraci u paní Lenky Liškové na email:

Garanti kurzu:

MUDr. Pavla Pokorná Ph.D. a Prof. MUDr. Ondřej Slanař Ph.D.
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

MUDr. Pokorná Pavla Ph.D.: pavla.pokorna@vfn.cz; pokornakarlov@seznam.cz

Prof. MUDr. Slanař Ondřej Ph.D.: oslan@lf1.cuni.cz